عکس خانواده ی مهدی خدایوندی

این تصویرآقامهدی خدایوندی سومین پسرکاناصرمی باشدکه ایشان کارشناس ومسول اتاق عمل میباشدوخانم ایشان سرکارخانم زهرازارعی وپسرایشان که شاهنامه خوان بزرگی هستندکه اجرای خوبی در دانشگاه بوعلی همدان داشتندمتاسفانه چون ام پی فور بود درسایت قابل پخش نشدکه بعدها اگردوستان رشته ی نرم افزارکامپیوتربه کمک بیایندبتوانم آنرادرسایت می گذارم امادخترخانم نازنین ایشان پانیساخانم که الان شش ماهه هستند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *