عکس چهارنفرازخدایوندیهای سورچه دردهه ی پنجاه

این عکس دردهه ی پنجاه گرفته شده ازراست محمدرضاخدایوندی پسرکاباقر سپس کافرض الله خدایوندی سپس کامنصورخدایوندی وفردپشت سر کامسیب خدایوندی می باشدهمچنانکه هرکس اهل سولچه باشه میداندخدایوندی فامیل منحصربه فردو ویژه ی سورچه می باشد درهرجای ایران چه درشهروچه در روستا وحتی درکشورهای خارجی هرکس نام فامیلش خدایوندی باشدحتما وقطعا سورچه ایست اگرچه چندنسل هم گذشته باشد ریشه درسورچه دارد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *