درو گندم دردهه ی پنجاه مرحوم کاعیسی کریمی نوید

این تصویردردهه ی پنجاه درصحراهنگام دروازمرحوم کاعیسی کریمی نویددرهنگام درو درسرزمین خویش همراه فرزندانش میباشدکه توسط عکاسی اهل تنکابن گرفته شده وثبت گردیده باسپاس ازآقاحمید فرزندبرومندایشان که این تصویر راداختیارماگذاشته است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *