عکس کدخداعلی اکبروسپاه دانش درپه چه ی سورچه

این عکس درسال پنجاه خورشیدی درپچه جایی که گوسفندان درسرظهربرای استراحت می آمدندروبروی خانه ی علی پاشاخان وعباس خان وقلعه ی عبدالباقی خان می باشد20160930_210014-1

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *